Arvontekijämme

Mikko Paalasmaa

Mikko on liiketoiminnan ja ICT:n liimaaja sekä projektitoiminnan kehittäjä. Mikko on työurallaan toiminut ”molemmilla puolilla pöytää” niin palveluiden ostajana kuin niiden tuottajanakin. Hän tuo mukanaan toimitusjohtajan ja tietohallintojohtajan osaamisen sekä käärii tarvittaessa hihat. LinkedIn profiili

mikko.paalasmaa@procio.fi
050-502 6418

Tomi Kaski

Tomi tuo meille kansainvälisen johtamis- ja myynninkehittämisosaamisen. Tomi on toiminut kansainvälisissä ICT-organisaatioissa konsulttina, myyjänä, tarjoaman- ja myynninkehittäjänä, valmentajana sekä myös palveluiden ostajana. Hänellä on vankka kokemus monikulttuuristen tiimien johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä. LinkedIn profiili

tomi.kaski@procio.fi
040-7725474

Petteri Piipponen

Petteri on meidän asiakaskokemuksen asiantuntija. Petteri on kerännyt osaamisensa Kesko-konsernin erilaisissa vastuutehtävissä strategian tiivistys, asiakaspilotit ja ICT vastuut. Petteri on projekteissa asioiden kirkastaja, haaste kuvataan niin, että siitä on yhteinen ymmärrys ja vasta sitten ryhdytään toimeen. LinkedIn profiili

petteri.piipponen@procio.fi
050-502 3002

Annika Jurvanen

Annika puolestaan tuo joukkoon ns. human touchia ja edustaa rautaista HR osaamista, jota hän toteuttaa hyödyntäen tietotekniikasta tuttuja menetelmiä kuten Agile ja Lean. Annika on toiminut liiketoiminnan vetäjänä, projektinjohtajana ja prosessien kehittäjänä. Annika hallitsee niin strategisen HR:n kuin koko työsuhteen elinkaaren aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. LinkedIn profiili

annika.jurvanen@procio.fi
040-091 5808

Taru Paalasmaa

Taru tuo mukanaan koulutusosaamisen ja ymmärryksen erilaisista oppimis- ja työskentelytavoista. Hän on erikoistunut kokonaisuuksien hallintaan, tunnistamaan mahdolliset sudenkuopat sekä opponointiin kinkkisissäkin tilanteissa. Takataskusta löytyy yleensä myös back-up plan tilanteeseen kuin tilanteeseen.

taru.paalasmaa@procio.fi
050-539 0909

Okkotapio Sahlberg

Okkotapio tuo taktisen myynnin, prospektoinnin ja myyntineuvotteluiden osaamista joukkoomme. Hän on toiminut aikaisemmin ICT toimialan ulkopuolella ja tuo niitä oppeja myynnin kehittämisen hankkeisiimme.

okko.sahlberg@procio.fi

Molemmin puolin pöytää -verkostomme

Olemme koonneet asiantuntija/johtaja -verkoston, joiden kokemus ja osaaminen kattaa kaikki keskeiset organisaation ulkoiset ja sisäiset toiminnot ja prosessit. Keskeisiä valintatekijöitä molemmin puolin pöytää -jäseneksi ovat mm: substanssiosaaminen ja johtamiskokemus omalta alueeltaan ml. riittävästi opiksi otettuja epäonnistumisia, uskallus puhua suoraan ja esittää näkemyksiään kuunneltuaan ensin osapuolia, työpaja – ja valmennustaidot, yrittäjyys/yrittäjähenkisyys, erilaiset persoonat ja käyttäytymistyylit, jotta pöytämme osaaminen kattaa myös asiakkaidemme erilaiset tyylit.

Projektien resurssointi

Olemme varmistaneet yhteisyösopimuksin että asiakkaidemme käytettävissä on hyvät ammattilaiset aina projektinhallinnasta yksittäseen ICT teknologiaosaamistrpeeseen. Verkostomme laatu ja laajuus on havaittu hyväksi useammassa asiakastoimeksiannossa.