Wiser decisions, better outcomes

We believe that better understanding on both sides of the table leads to wiser decisions and better outcomes to all parties involved. Because we have sat on multiple chairs around the negotiation table selling, buying and delivering consulting and technology, we also know what other party – either internal or external – needs to succeed.

We want to achieve impactful results in the short time possible. Our service concepts and ways of working have been designed to create value to all parties and we also involve them in co-creation.

We also ‘eat our own pills’ and put our skin in the game. We apply our broad methods knowledge, long experience and enabling technologies in our concepts and consulting work.

We are value makers.

Arvoa vaativaan ICT ratkaisumyyntiin

B2B ratkaisumyynnin kehittäminen vaatii kokemusta ja näkemystä, tarvittavat ratkaisut ovat aina uniikkeja.

Palveluidemme lähtökohtana on: todelliset asiakkaat – todelliset hankkeet – todelliset tulokset. Laitamme itsemme likoon osallistumalla eri rooleissa tunnistettuihin myyntihankkeisiin – riskihinnoittelulla.

Tulimme myynnin kehittämisen ja valmentamisen toimialalle ns. liiketoiminnan puolelta. Meillä on vahva kokemus ICT:n myymisestä, toimittamisesta ja ostamisesta sekä myyjinä ICT-toimittajilla että ostajina asiakasorganisaatiossa. Vuosien saatossa meille kävi moni konsultti myymässä valmennuspalveluitaan haluamatta jakaa myyntiriskiä tai ehdottaen yhtä konseptoitua myyntimallia, joka pitäisi jalkauttaa koko organisaatioon. Haluamme toimia toisin, koska myynnin reaalielämäkin on monitahoista.

Myynnin johtamisessa ja prosesseissa korostuu usein MITÄ pitää tehdä, mutta harvemmin se, MITEN asioita voi/kannattaa tehdä.

Olemme erinomaisia valmentajia ja siltikään emme usko pelkän valmentamisen voimaan – harvoin työpajaopit menevät käytäntöön asti. Siksi kaikki konseptimme on luotu sitä silmällä pitäen, että kaikki valmennuksissa ja työpajoissa tehdyt asiat liittyvät todellisiin asiakkaisiin ja myyntimahdollisuuksiin, eli mahdollisuuksiin auttaa asiakasta parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Koska palveluidemme lähtökohtana on teidän todellinen asiakaskuntanne ja myyntinne tilanne sekä investointihalukkuutenne, niin työstämme yhdessä teille parhaiten sopivan mallin. Yhdistämme niissä parhaita paloja myynnin eri konsepteista ja keinoista sekä vahvasta käytännnön ostamisen ja myymisen kokemuksestamme.

Olemme myynnin tekijöitä mukana muutoksessa.

Katso tästä konkreettiset palvelumme

Arvoa haastavaan muutosjohtamiseen

Hyötyjen johtaminen on liiketoiminnan ja ICT:n tärkein tehtävä.

Molemmin puolin pöytää -osaamisemme auttaa meitä pitämään kirkkaana mielessämme asiakkaanne saamat hyödyt ja mitä kaikkea pitää huomioida, jotta teidän asiakkaidenne asiakaskokemus todella paranee muutoksenne myötä.

Muutosta tehdään hyötyjen, ei muutoksen itsensä vuoksi. Hyötyjen saavuttaminen puolestaan edellyttää hyvää ja viisasta päätöksentekoa ja siten organisaation päätöksentekokyvyn kehittämistä.

Me katsomme muutosjohtamista kahdesta näkökulmasta:

      • Muutoshankkeiden hyötyjen johtamisen ja päätöksentekokyvyn kehittäminen kattaen myös teknologian paremman hyödyntämisen
      • ICT:n johtamisen mallien kehittämisen mukaan lukien myös ICT:n paremman hyödyntämisen ja ostamisen

Käytössämme on menetelmiä ja tekniikoita, joilla voidaan varmistaa päätöksen teon hyödyt ja vaikuttavuus.

Meille asiakashyötyjen tuottaminen ja johtaminen on kaiken toiminnan ja toimeksiantojemme keskiössä. Hyötyjä johdetaan alkaen liiketoiminnan suunnittelusta ja strategiavalinnoista jatkaen toiminnan organisointiin ja rutiinien tehostamiseen.

Kokemuksemme tuo toimeksiantoihin kokonaisvaltaisen ajattelun. Uutta digiä luodessamme emme unohda jo olemassa olevia ratkaisuja, eli huomioimme “legacyn” ja “Back Endin” toteutuksissa. Teknologiahankkeissa tuomme mukanamme myös ihmisten johtamisen. Muutos ei koskaan ole pelkästään tekninen, vaan edellyttää myös käytösmuutosta ja hyvää johtamista.

Muutoshankkeissa tärkeää on varmistaa riittävän monen näkökulman huomioiminen päätöksenteossa. Siksi hyödynnämme toimeksiannoissamme  myös verkostomme vahvaa molemmin puolin pöytää -osaamistamme.

Olemme asiakashyötyjen varmistajia ja muutoksen tekijöitä.

Tarkemmin hyötyjen johtamisen palveluista tästä