Wiser decisions, better outcomes

We believe that better understanding on both sides of the table leads to wiser decisions and better outcomes to all parties involved. Because we have sat on multiple chairs around the negotiation table selling, buying and delivering consulting and technology, we also know what other party – either internal or external – needs to succeed.

We want to achieve impactful results in the short time possible. Our service concepts and ways of working have been designed to create value to all parties and we also involve them in co-creation.

We also ‘eat our own pills’ and put our skin in the game. We apply our broad methods knowledge, long experience and enabling technologies in our concepts and consulting work.

We are value makers.

Arvoa vaativaan ICT ratkaisumyyntiin

B2B ratkaisumyynnin kehittäminen vaatii kokemusta ja näkemystä, tarvittavat ratkaisut ovat aina uniikkeja.

Palveluidemme lähtökohtana on: todelliset asiakkaat – todelliset hankkeet – todelliset tulokset. Laitamme itsemme likoon osallistumalla eri rooleissa tunnistettuihin myyntihankkeisiin – riskihinnoittelulla.

Tulimme myynnin kehittämisen ja valmentamisen toimialalle ns. liiketoiminnan puolelta. Meillä on vahva kokemus ICT:n myymisestä, toimittamisesta ja ostamisesta sekä myyjinä ICT-toimittajilla että ostajina asiakasorganisaatiossa. Vuosien saatossa meille kävi moni konsultti myymässä valmennuspalveluitaan haluamatta jakaa myyntiriskiä tai ehdottaen yhtä konseptoitua myyntimallia, joka pitäisi jalkauttaa koko organisaatioon. Haluamme toimia toisin, koska myynnin reaalielämäkin on monitahoista.

Myynnin johtamisessa ja prosesseissa korostuu usein MITÄ pitää tehdä, mutta harvemmin se, MITEN asioita voi/kannattaa tehdä.

Olemme erinomaisia valmentajia ja siltikään emme usko pelkän valmentamisen voimaan – harvoin työpajaopit menevät käytäntöön asti. Siksi kaikki konseptimme on luotu sitä silmällä pitäen, että kaikki valmennuksissa ja työpajoissa tehdyt asiat liittyvät todellisiin asiakkaisiin ja myyntimahdollisuuksiin, eli mahdollisuuksiin auttaa asiakasta parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Koska palveluidemme lähtökohtana on teidän todellinen asiakaskuntanne ja myyntinne tilanne sekä investointihalukkuutenne, niin työstämme yhdessä teille parhaiten sopivan mallin. Yhdistämme niissä parhaita paloja myynnin eri konsepteista ja keinoista sekä vahvasta käytännnön ostamisen ja myymisen kokemuksestamme.

Olemme myynnin tekijöitä mukana muutoksessa.

Katso tästä konkreettiset palvelumme

Arvoa haastavaan muutosjohtamiseen

Hyötyjen johtaminen on liiketoiminnan ja ICT:n tärkein tehtävä.

Molemmin puolin pöytää -osaamisemme auttaa meitä pitämään kirkkaana mielessämme asiakkaanne saamat hyödyt ja mitä kaikkea pitää huomioida, jotta teidän asiakkaidenne asiakaskokemus todella paranee muutoksenne myötä.

Muutosta tehdään hyötyjen, ei muutoksen itsensä vuoksi. Hyötyjen saavuttaminen puolestaan edellyttää hyvää ja viisasta päätöksentekoa ja siten organisaation päätöksentekokyvyn kehittämistä.

Me katsomme muutosjohtamista kahdesta näkökulmasta:

      • Muutoshankkeiden hyötyjen johtamisen ja päätöksentekokyvyn kehittäminen kattaen myös teknologian paremman hyödyntämisen
      • ICT:n johtamisen mallien kehittämisen mukaan lukien myös ICT:n paremman hyödyntämisen ja ostamisen

Käytössämme on menetelmiä ja tekniikoita, joilla voidaan varmistaa päätöksen teon hyödyt ja vaikuttavuus.

Meille asiakashyötyjen tuottaminen ja johtaminen on kaiken toiminnan ja toimeksiantojemme keskiössä. Hyötyjä johdetaan alkaen liiketoiminnan suunnittelusta ja strategiavalinnoista jatkaen toiminnan organisointiin ja rutiinien tehostamiseen.

Kokemuksemme tuo toimeksiantoihin kokonaisvaltaisen ajattelun. Uutta digiä luodessamme emme unohda jo olemassa olevia ratkaisuja, eli huomioimme “legacyn” ja “Back Endin” toteutuksissa. Teknologiahankkeissa tuomme mukanamme myös ihmisten johtamisen. Muutos ei koskaan ole pelkästään tekninen, vaan edellyttää myös käytösmuutosta ja hyvää johtamista.

Muutoshankkeissa tärkeää on varmistaa riittävän monen näkökulman huomioiminen päätöksenteossa. Siksi hyödynnämme toimeksiannoissamme  myös verkostomme vahvaa molemmin puolin pöytää -osaamistamme.

Olemme asiakashyötyjen varmistajia ja muutoksen tekijöitä.

Tarkemmin hyötyjen johtamisen palveluista tästä

Arvontekijämme

Mikko Paalasmaa

Mikko on liiketoiminnan ja ICT:n liimaaja sekä projektitoiminnan kehittäjä. Mikko on työurallaan toiminut ”molemmilla puolilla pöytää” niin palveluiden ostajana kuin niiden tuottajanakin. Hän tuo mukanaan toimitusjohtajan ja tietohallintojohtajan osaamisen sekä käärii tarvittaessa hihat. LinkedIn profiili

mikko.paalasmaa@procio.fi
050-502 6418

Tomi Kaski

Tomi tuo meille kansainvälisen johtamis- ja myynninkehittämisosaamisen. Tomi on toiminut kansainvälisissä ICT-organisaatioissa konsulttina, myyjänä, tarjoaman- ja myynninkehittäjänä, valmentajana sekä myös palveluiden ostajana. Hänellä on vankka kokemus monikulttuuristen tiimien johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä. LinkedIn profiili

tomi.kaski@procio.fi
040-7725474

Taru Paalasmaa

Taru tuo mukanaan koulutusosaamisen ja ymmärryksen erilaisista oppimis- ja työskentelytavoista. Hän on erikoistunut kokonaisuuksien hallintaan, tunnistamaan mahdolliset sudenkuopat sekä opponointiin kinkkisissäkin tilanteissa. Takataskusta löytyy yleensä myös back-up plan tilanteeseen kuin tilanteeseen.

taru.paalasmaa@procio.fi
050-539 0909

Molemmin puolin pöytää -verkostomme

Olemme koonneet asiantuntija/johtaja -verkoston, joiden kokemus ja osaaminen kattaa kaikki keskeiset organisaation ulkoiset ja sisäiset toiminnot ja prosessit. Keskeisiä valintatekijöitä molemmin puolin pöytää -jäseneksi ovat mm: substanssiosaaminen ja johtamiskokemus omalta alueeltaan ml. riittävästi opiksi otettuja epäonnistumisia, uskallus puhua suoraan ja esittää näkemyksiään kuunneltuaan ensin osapuolia, työpaja – ja valmennustaidot, yrittäjyys/yrittäjähenkisyys, erilaiset persoonat ja käyttäytymistyylit, jotta pöytämme osaaminen kattaa myös asiakkaidemme erilaiset tyylit.

Projektien resurssointi

Olemme varmistaneet yhteisyösopimuksin että asiakkaidemme käytettävissä on hyvät ammattilaiset aina projektinhallinnasta yksittäseen ICT teknologiaosaamistrpeeseen. Verkostomme laatu ja laajuus on havaittu hyväksi useammassa asiakastoimeksiannossa.

Ota yhteyttä

Osoite:

Iso Roobertinkatu 17, Helsinki

Sijaintimme on Iso Roobertin kävelykadulla K-Marketia vastapäätä. Sisäänkäynti rautaportista. Lähiympäristössä on jonkin verran pysäköintipaikkoja, helpoin pysäköinti on Q-Park Erottaja n. 300m kävelymatkan päässä.

Sijainti Google Maps:ssa