Arvoa vaativaan ICT ratkaisumyyntiin

B2B ratkaisumyynnin kehittäminen vaatii kokemusta ja näkemystä, tarvittavat ratkaisut ovat aina uniikkeja.

Palveluidemme lähtökohtana on: todelliset asiakkaat – todelliset hankkeet – todelliset tulokset. Laitamme itsemme likoon osallistumalla eri rooleissa tunnistettuihin myyntihankkeisiin – riskihinnoittelulla.

Tulimme myynnin kehittämisen ja valmentamisen toimialalle ns. liiketoiminnan puolelta. Meillä on vahva kokemus ICT:n myymisestä, toimittamisesta ja ostamisesta sekä myyjinä ICT-toimittajilla että ostajina asiakasorganisaatiossa. Vuosien saatossa meille kävi moni konsultti myymässä valmennuspalveluitaan haluamatta jakaa myyntiriskiä tai ehdottaen yhtä konseptoitua myyntimallia, joka pitäisi jalkauttaa koko organisaatioon. Haluamme toimia toisin, koska myynnin reaalielämäkin on monitahoista.

Myynnin johtamisessa ja prosesseissa korostuu usein MITÄ pitää tehdä, mutta harvemmin se, MITEN asioita voi/kannattaa tehdä.

Olemme erinomaisia valmentajia ja siltikään emme usko pelkän valmentamisen voimaan – harvoin työpajaopit menevät käytäntöön asti. Siksi kaikki konseptimme on luotu sitä silmällä pitäen, että kaikki valmennuksissa ja työpajoissa tehdyt asiat liittyvät todellisiin asiakkaisiin ja myyntimahdollisuuksiin, eli mahdollisuuksiin auttaa asiakasta parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Koska palveluidemme lähtökohtana on teidän todellinen asiakaskuntanne ja myyntinne tilanne sekä investointihalukkuutenne, niin työstämme yhdessä teille parhaiten sopivan mallin. Yhdistämme niissä parhaita paloja myynnin eri konsepteista ja keinoista sekä vahvasta käytännön ostamisen ja myymisen kokemuksestamme.

Olemme myynnin tekijöitä mukana muutoksessa.