Arvontekijämme

Mikko Paalasmaa

Mikko on  liiketoiminnan ja ICT:n liimaaja sekä projektitoiminnan kehittäjä. Mikko on työurallaan toiminut ”molemmilla puolilla pöytää” niin palveluiden ostajana kuin niiden tuottajanakin. Hän tuo mukanaan toimitusjohtajan ja tietohallintojohtajan osaamisen sekä käärii tarvittaessa hihat.

LinkedIn profiili
mikko.paalasmaa@procio.fi
050-502 6418

Tomi Kaski

Tomi tuo meille kansainvälisen johtamis- ja myynninkehittämisosaamisen. Tomi on toiminut kansainvälisissä ICT-organisaatioissa konsulttina, myyjänä, tarjoaman- ja myynninkehittäjänä, valmentajana sekä myös palveluiden ostajana. Hänellä on vankka kokemus monikulttuuristen tiimien johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä.

LinkedIn profiili
tomi.kaski@procio.fi
040-7725474

Taru Paalasmaa

Taru tuo mukanaan koulutusosaamisen ja ymmärryksen erilaisista oppimis- ja työskentelytavoista. Hän on erikoistunut kokonaisuuksien hallintaan, tunnistamaan mahdolliset sudenkuopat sekä opponointiin kinkkisissäkin tilanteissa. Takataskusta löytyy yleensä myös back-up plan tilanteeseen kuin tilanteeseen.

taru.paalasmaa@procio.fi
050-539 0909

Molemmin puolin pöytää -verkostomme

Olemme koonneet asiantuntija/johtaja -verkoston, joiden kokemus ja osaaminen kattaa kaikki keskeiset organisaation ulkoiset ja sisäiset toiminnot ja prosessit. Keskeisiä valintatekijöitä molemmin puolin pöytää -jäseneksi ovat mm: substanssiosaaminen ja johtamiskokemus omalta alueeltaan ml. riittävästi opiksi otettuja epäonnistumisia, uskallus puhua suoraan ja esittää näkemyksiään kuunneltuaan ensin osapuolia, työpaja – ja valmennustaidot, yrittäjyys/yrittäjähenkisyys, erilaiset persoonat ja käyttäytymistyylit, jotta pöytämme osaaminen kattaa myös asiakkaidemme erilaiset tyylit.

Projektien resurssointi

Olemme varmistaneet yhteisyösopimuksin että asiakkaidemme käytettävissä on hyvät ammattilaiset aina projektinhallinnasta yksittäseen ICT teknologiaosaamistrpeeseen. Verkostomme laatu ja laajuus on havaittu hyväksi useammassa asiakastoimeksiannossa.