Arvoa haastavaan muutosjohtamiseen

Hyötyjen johtaminen on liiketoiminnan ja ICT:n tärkein tehtävä.

Molemmin puolin pöytää -osaamisemme auttaa meitä pitämään kirkkaana mielessämme asiakkaanne saamat hyödyt ja mitä kaikkea pitää huomioida, jotta teidän asiakkaidenne asiakaskokemus todella paranee muutoksenne myötä.

Muutosta tehdään hyötyjen, ei muutoksen itsensä vuoksi. Hyötyjen saavuttaminen puolestaan edellyttää hyvää ja viisasta päätöksentekoa ja siten organisaation päätöksentekokyvyn kehittämistä.

Me katsomme muutosjohtamista kahdesta näkökulmasta:

      • Muutoshankkeiden hyötyjen johtamisen ja päätöksentekokyvyn kehittäminen kattaen myös teknologian paremman hyödyntämisen
      • ICT:n johtamisen mallien kehittämisen mukaan lukien myös ICT:n paremman hyödyntämisen ja ostamisen

Käytössämme on menetelmiä ja tekniikoita, joilla voidaan varmistaa päätöksen teon hyödyt ja vaikuttavuus.

Meille asiakashyötyjen tuottaminen ja johtaminen on kaiken toiminnan ja toimeksiantojemme keskiössä. Hyötyjä johdetaan alkaen liiketoiminnan suunnittelusta ja strategiavalinnoista jatkaen toiminnan organisointiin ja rutiinien tehostamiseen.

Kokemuksemme tuo toimeksiantoihin kokonaisvaltaisen ajattelun. Uutta digiä luodessamme emme unohda jo olemassa olevia ratkaisuja, eli huomioimme ”legacyn” ja ”Back Endin” toteutuksissa. Teknologiahankkeissa tuomme mukanamme myös ihmisten johtamisen. Muutos ei koskaan ole pelkästään tekninen, vaan edellyttää myös käytösmuutosta ja hyvää johtamista.

Muutoshankkeissa tärkeää on varmistaa riittävän monen näkökulman huomioiminen päätöksenteossa. Siksi hyödynnämme toimeksiannoissamme  myös verkostomme vahvaa molemmin puolin pöytää -osaamistamme.

Olemme asiakashyötyjen varmistajia ja muutoksen tekijöitä.