Hyötyjen johtaminen konkreettisesti

Hyötyjen johtaminen

Meiltä saat rinnallesi yritykseesi huippuammattilaiset, jotka ottavat henkilökohtaisen vastuun sovittavasta kehittämistyöstä ja nostavat tarvittavat päätöskohdat yrityksen johdon päätettäväksi.

Strategiatyön fasilitointi

 • Strategiaa pitää päivittää mutta omin voimin emme sitä ehdi tekemään, kuka auttaa?
  Olemme niin uudessa tilanteessa että strategiatyöhön tarvitaan uutta näkökulmaa, mistä apua?

Strategiatyötä voidaan tehdä hyvin erilaisilla malleilla. Mallin valinta riippuu mm. yrityksen koosta, tilanteesta, strategian tavoitteista. Meidän toimintamallissamme voidaan yhdistää eri strategiatyön malleja niin, että työtapa on mahdollisimman tehokas.

ICT:n hyötylähtöinen hallinta

 • Meillä ei ole tietohallintopäällikköä tai kehityspäällikköä, jonka tontille sovitut kehitystyöt kuuluisivat.
  Miten muuttuva ICT kokonaisuus pitäisi suunnitella ja hallita?

ICT vaatimukset ja mahdollisuudet kehittyvät kaiken aikaa. Aika ajoin tullaan tilanteeseen jossa jatkuvan parantamisen malli ei tuota tarvittavia muutoksia riittävän nopeasti ja laadukkaasti.

Meiltä saat avun sekä ICT arkkitehtuurin suunnitteluun että valittujen muutosprojektien toteuttamiseen.

Meille ICT johtamienn on ICT:n tuomien liiketoimintahyötyjen johtamista, unohtamatta kuitenkaan liiketoiminnalle ehkä näkymättömiä ifran osuuksia.

Hankkeistaminen ja hankehallinta

 • Kehitysideat pitäisi priorisoida ja arvioida, missä aikataulussa voidaan mitäkin toteuttaa järkevillä kustannuksilla?

Strategiatyö ei pääty siihen, että strategia saadaan valmiiksi, vaan työ jatkuu strategiassa tehtyjen valintojen toteuttamisella. Saat käyttöösi meidän osaamisen kehityshankkeiden hankkeistamisesta ja hankehallinnasta. Meidän tekemisessä korostuu lopputulos – saavutettavat hyödyt.

Hankesalkun johtaminen hyöty- ja päätöspistelähtöisesti

Tehdäänkö muutoksia projekteina vai hankkeina?
Miten hanke- tai projektisalkkua johdetaan?

Hanke ei ole vain ”iso projekti”, vaan hanke on omalla tavallaan toimiva kokonaisuus, joka koostuu useammasta projektista.

Voimme olla avuksi hankeiden määrittelyssä ja niiden jakamisessa sisällön ja koon puolesta helpommin hallisttaviksi kokonaisuuksiksi – projekteiksi. Meidän hankehallinassa korostuu oikeaat päätöksentekopisteet ja erityisesti hankkeiden tuottamien hyötyjen arviointi.

Organisaation päätöksenteon kehittäminen

Miten saada koko organisaatio osallistumaan, tai ainakin tietoiseksi tehtävistä päätöksistä?

Kyky tehdä laadukkaita päätöksiä riittävän nopeasti erottaan tehokkaat organisaatiot tehottomista.

Esimerkiksi itseohjautuvien toimintamallien käyttöönotto ei saa hämärtää päätöksentekoa, kuka on vastuussa päätöksistä, kenen pitää olla tietoinen päätösten valmistelussa, keneltä kysytään neuvoa ja kenen vastuulla on päätöksen toteuttaminen?

Yhteistyökumppanimme Fingertip tuottaa ratkaisun, jolla on mahdollista tuottaa parempia ja tuottavampia päätöksiä.

Projektijohtaminen ja asiantuntijat projektin tueksi

 • Oma henkilökunta on maailman paras, 
  mutta meillä ei ole kokemusta 
  tarvittavan kehityshankkeen läpiviennistä.
  Nyt on liian monta rautaa tulessa, kuka voi auttaa?
  Mitä nykyisen järjestelmän kanssa pitäisi tehdä? Uuudistaa vai korvata?

Projekti on perusluonteeltaan kertaluontoinen, vastaavaa ei ole toteutettu aikaisemmin ja sillä on alku, toteutus ja loppu.

Meiltä saat tuen projektiisi, pienimmillään se on oman projektipäällikkösi tuki suunnittelu, toteutus ja päättämisvaiheessa. Laajimmillaan tuomme käyttöösi pätevän projektipäällikön ja tarvittavan määrän asiantuntijoita lisäavuksi projektiisi.

Kaksi erityisen vahvaa osaamisaluettamme ovat muutosjohtamisen- ja ICT muutosten projektit ja niiden tuloksellinen läpivienti.

Paluu